• Vinyes

    RESPECTE PER LA TERRA, LA HISTÒRIA I EL LLEGAT

    Les vinyes de Can Ribas, dels quals hi ha referències des del segle XVII, es localitzen a Consell, als peus de la Serra de Tramuntana.

  • Vinyes

    RESPECTE PER LA TERRA, LA HISTÒRIA I EL LLEGAT

    Les vinyes de Can Ribas, dels quals hi ha referències des del segle XVII, es localitzen a Consell, als peus de la Serra de Tramuntana.

 

Terroir

LA QUALITAT D'UN VI COMENÇA A LA VINYA

El clima mediterrani, la insularitat i la localització a 120 metres sobre el nivell de la mar, en un sòl d'origen aluvional amb coberta de grava i còdol, fan d'aquesta una vinya singular. Les 49 hectàrees de vinya pròpia, són treballades baix la mirada d’una viticultura tradicional i ecològica amb el suport de la recerca i la innovació. El comportament i expressió de les varietats locals com Mantonegro i Prensal blanc estan influenciades per aquest Terroir únic.

 

El clima

HIVERNS SUAUS, ESTIUS SECS I CALOROSOS

La proximitat a la mar atenua les temperatures extremes, amb mitjanes anuals entre 16° i 18°C, màximes de 31°C a l'estiu i mínimes de 5°C a l'hivern. Les precipitacions, concentrades majorment a la tardor, són irregulars i oscil·len entre els 400-600 mm. anuals, amb llargs períodes de sequera durant la maduració del raïm. La insolació és elevada, amb més de 2.700 hores de llum a l'any, la qual cosa juntament amb els estius càlids provoca veremes primerenques que comencen a finals d'estiu.

L’Embat, la brisa marina que refresca la terra, és present gairebé diàriament durant els mesos de primavera i estiu i ajuda a contrarestar els efectes de l'elevada humitat relativa, amb uns valors mitjans entorn del 74%.

Sòls

UN REPTE PER A LA VINYA

Les roques sedimentàries van ser portades per al·luvions de la serra i dipositades a una enorme cubeta de sedimentació que és la depressió central de Mallorca (Gravin). Són sòls que van de curts a mitjanament profunds, amb una matriu de textura franc arenosa i un 80% de fracció gruixuda (graves) de grandària petita, la qual cosa implica una baixa capacitat de retenció de nutrients i aigua, una ràpida permeabilitat i una major conducció i refracció de la temperatura.

El seu pH és bàsic i de baix contingut en matèria orgànica i per la presència variable de conglomerats més o menys cimentats que poden limitar el sòl explorable per les arrels.

Varietats

PREDOMINI LOCAL DE MANTONEGRO, GARGOLLASA I PRENSAL BLANC

Representen el 70% de la nostra vinya i són part del patrimoni genètic i de la diversitat vitícola conreada de les nostres illes.

Són varietats nobles, que han evolucionat i s'han adaptat a les restrictives i estressants condicions edafoclimàtiques. Possiblement les varietats autòctones són les que millor s'adaptin a continuar produint vins de qualitat a un escenari de canvi climàtic.

Tradició i ciència

L'OBSERVACIÓ: BASE DE LES NOSTRES PRÀCTIQUES I TÈCNIQUES DE CULTIU

La nostra viticultura ha estat desenvolupada a través de l'observació, l'experiència i la transmissió del coneixement de generació en generació.

No obstant això, considerem essencial l'aportació d'una viticultura de mesurament i experimentació que donin suport tècnic a la presa de decisions, en un context amb majors exigències ambientals, econòmiques i socials.

L'objectiu principal del nostre maneig de la vinya és regular el vigor durant tot el cicle del cultiu, regular la càrrega en relació a la superfície foliar i desenvolupar una bona arquitectura dels ceps per a millorar la ventilació i la insolació de raïms i fulles per a obtenir raïm sa i amb una òptima maduració.

Sostenibilitat

CERCANT L’EQUILIBRI

Bodega Ribas té un compromís amb la sostenibilitat ambiental i social. Per a això treballem en l'anàlisi de l'impacte de les nostres accions i així fer una gestió més conscient i raonada, per optimitzar l'ús dels recursos naturals i millorar la qualitat de vida del nostre entorn.

Belén Padilla Perellón

I+D PER A OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS

VEURE EQUIP

Sió Blanc

EL BLANC GASTRONÒMIC

CONÈIXER