Equip

Presidència

Maria Antonia Oliver-Ribas
[email protected]

Direcció i enologia

Xavier Servera Ribas
[email protected]

Araceli Servera Ribas
[email protected]

Laboratori

Marta Colom Frontera
[email protected]

Bodega

Toni A. Miquel
Tófol Pons
Salvador Tineo
[email protected]

Vinya

Toni Colom
Joan Colom
[email protected]

Departament comercial

Araceli Servera Ribas
[email protected]

Administració

Apolonia Colom
[email protected]

Visites

Ellen Beltran
[email protected]

Sylvia Ottmann
[email protected]

Cans

Corc i Fusta